Onze Warmtepompen

MEER COMFORT MINDER KOSTEN

U wilt graag een comfortabel huis, met een gezond binnenklimaat en lage energiekosten. De overheid stimuleert gasloos wonen om aan de eisen van het klimaatakkoord te voldoen. Minder aardgasverbruik leidt namelijk tot minder CO2-uitstoot.

Gelukkig gaan beide belangen samen.

Zorgeloos Gasloos is gespecialiseerd in het leveren van componenten voor een aangenaam klimaat in huis. Dit betekent dat uw woning comfortabel is in zomer en winter, een laag energieverbruik heeft.

Weten wat zorgeloos gasloos wonen oplevert?
Wij willen graag samen met u beoordelen wat de mogelijkheden zijn voor uw woning.

Mail ons de volgende gegevens van uw woning:
• Wat is het gasverbruik van de woning op jaarbasis
• Is de woning goed geïsoleerd
• Is er vloerverwarming aanwezig in de woning
• Wat is de vloeroppervlakte van de beneden verdieping
• Uit hoeveel personen bestaat het huishouden

VOORDELEN WARMTEPOMP

VOORDELEN

Voor grootschalige acceptatie en opschaling van de warmtepompen mag er geen overlast voor de buurt zijn, moet het simpel te integreren zijn in huidige processen en de investeringen niet te hoog. Dit hebben we bereikt door het buitendeel van de warmtepomp binnen de woning te halen en dit te integreren in 1 apparaat.

Dit levert vier hoofdvoordelen op:
• Voordeel milieu/klimaat
• Overlast reductie
• Voordeel proces/schaalbaarheid
• Stabiliteit elektriciteitsnet

MILIEUVOORDEEL

Bij de huidige generatie warmtepompen wordt het koudemiddel R314A. Dit heeft een Global Warming Potential - GWP - van 1.430ton CO2 per kg. Een gemiddelde warmtepomp heeft 2,5 kilogram koudemiddel om de energie van het buitendeel naar het binnendeel te brengen.
De warmtepomp wordt ter plekke aangebracht en aangesloten. Een bekend zwak punt hierbij zijn de aansluitingen, deze kunnen lekken, zowel direct als op terrmijn. Hierdoor wordt het F-gas in het milieu gebracht.
In de nieuwe warmtepomp hebben we het apparaat compact gemaakt, hierdoor is maar 1,6 kilogram koudemiddel noodzakelijk. Daarnaast hebben we een nieuw koudemiddel toegepast: R452b, deze heeft GWP 675 kg CO2 per kg. Hierdoor hebben we de GWP van het totale apparaat met 80% kunnen reduceren van 2,5 x 1430 = 3575 GWP tot 1,7 x 675 - 1147 GWP. Dit levert een milieuwinst op ten opzichte van de huidige marktstandaard.
Omdat dit nu een aparaat betreft, betekent dit dat het koudemiddel wordt aangebracht in de fabriek, in geconditioneerde omstandigheden. Hierdoor neemt lekkage-risico verder af, hetgeen het milieuvoordeel verder vergroot.

OVERLAST REDUCTIE

De huidige generatie warmtepompen met buitendeel kunnen eventueel voor geluidsoverlast buiten de woning zorgen. De normering van 35/40dB(A) op de perceelgrens - aangescherpt per 1 januari 2020 - wordt vaak al niet gehaald. Daarnaast wordt zelfs als de normering wel wordt behaald, dit nog als hinderlijk ervaren. Doordat in de zomersituatie de woning gekoeld kan worden, betekent dat de warmtepomp ook in de zomersituatie geluid produceert, ook als menden in hun tuin / balkon genieten. En bij tapwater bereiding. De ontwikkeling warmtepomp zonder buitendeel geeft geen geluidsoverlast buiten omdat deze geen apparaat buiten kent.

PROCES-EN KOSTENVOORDEEL

De gassen gebruikt als koudemiddel mogen alleen door gecertificeerde monteurs worden aangebracht. Er is op dit moment een tekort aan gecertificeerde monteurs. Dit werkt belemmerd voor het grootschalig uitrollen van warmtepompen, immers niet elke installateur kan deze aanbrengen. Dit werkt ook nog eens kostenopdrijvend. Het ontwikkelde prototype is een "plug-and-play" type en kan dus door elke monteur worden geïnstalleerd. Dit heeft naast opschaling voordelen, ook prijstechniesche voordelen. Montagetijd van het totale systeem neemt af van 24 uur, met tevens gebruik makend van minder gecertificeerd personeel. Dit levert een besparing op per installatie van € 1.200: traditioneel € 1.800 naar € 600 excl BTW. De warmtepomp is op dit moment nog duurder dan vergelijkbare modellen met buitendeel. Door het opschalen verwacht deze prijs kan dalen tot een vergelijkbare niveaus.

ELECTRICITEITSNET

De netbeheerders voorzien problemen op koude dagen omdat veel warmtepompen onder 6°C een ondersteuning nodig hebben van een elektrisch weerstandselement. Dit levert een hoog stoomverbruik op. Bij het bijspringen van het elektrisch element, zal het elektriciteitsverbruik met een factor 4 gaan stijgen. De warmtepomp heeft een bereik tot -10°C, zonder dat het elektrisch element hoeft bij te springen. In combinatie met de goede isolatiewaarden, betekent dat het elektrisch element zeer zelden hoeft bij te springen. Hierdoor draagt het dus bij aan de stabiliteit van het net.

Technische specificaties
De warmtepomp is gezamenlijk met Kronoterm verder ontwikkeld. De basis van het nieuwe apparaat is van het type Versi I. Het apparaat is modulerend: 2kW tot en met 6kW. Hierdoor is het flexibel.

De COP-waarden zijn:
Tapwater, SCOP :3,61
Verwarming SCOP : 4,72

Vergelijking van GWP-waarde, 68% gunstiger!
Versi I
Normale warmtepomp
HFC
R452b
R410A
GWP-waarde
675
1430
Kilo vulling
1.7
2.5
GWP
1147
3575
Vergelijking van GWP-waarde, 68% gunstiger!
Versi I
HFC
R452b
GWP-waarde
675
Kilo vulling
1.7
GWP
1147
Normale warmtepomp
HFC
R410A
GWP-waarde
1430
Kilo vulling
2.5
GWP
3575

Duurzame luchtwarmtepomp zonder overlast
Wij leveren de nieuwste generatie luchtwarmtepompen. Compacte luchtwarmtepompen als de Versi I hebben geen buitendeel, dus veroorzaken ze geen lawaai voor u of de buren. Omdat de installatie binnen wordt geplaatst is er geen vergunning nodig en tast deze het uiterlijk van uw woning niet aan.

De Versi I is stekkerklaar en kan op de plaats staan van uw huidige gasketel op de bovenverdieping of in de bijkeuken. Wanneer u een beetje handig bent, kunt u de luchtwarmtepomp zelf installeren en besparen op de arbeidskosten. Er hoeft geen F-gas gecertificeerde installateur aan te pas te komen.

De Versi I warmtepomp zorgt voor verwarming en tapwater van 65 graden. U heeft de keuze uit een boiler van 120 of 200 of 300 liter.

Minimale eisen aan de woning om een warmtepomp te kunnen installeren:
• Isolatie met een rc-waarde van 2.5m²K/W (bouw vanaf 1995). Dit geldt voor vloer, wand en plafond
• Afgiftesysteem geschikt voor zeer lage temperatuur afgifte (stooklijn 35-30), vaak vloerverwarming of laagtemperatuur convectoren
• Per 250 m3 gasverbruik minimaal 1 kW opgesteld vermogen installeren

Energierenovatie per woning of verdieping
Bij het energiezuinig maken van uw woning kunt u ervoor kiezen om het hele huis te doen. Maar het is ook mogelijk om een tweedeling te maken voor de begane grond en de eerste verdieping. Vaak wordt er met het raam open geslapen en zelden wordt de eerste verdieping verwarmt. De kosten om alleen de begane grond energiezuiniger te maken zijn in de meeste gevallen veel lager.

Onze bijdrage in het TV-programma ‘Doe Maar Duurzaam’ (DMD)